ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΙΑΤΡΩΝ-ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-9-1-2017

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΙΑΤΡΩΝ-ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 09-02-2017

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  23-03-15

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦ ΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 23_2_17

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ 24-3-15