ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΗΛ:2231351270      FAX:  2231029204

 

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΗΛ:22613 50113 FAX:22613 50117
Τμήμα Μεταφορών Θήβας:Νιφαδόπουλος Γεώργιος τηλ. 22620 89005 fax: 22620 81233

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 22613 50114
Τεχνικό Τμήμα  Σύρρος Χρήστος 22613 50120
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης 22613 50116
Τμήμα ΚΤΕΟ Πετρουνάκου Δήμητρα 22680 23339 22680 23339
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης  Βλάχου-Κουτή Ευφροσύνη 22613 50119
Τμήμα Μεταφορών Θήβας Νιφαδόπουλος Γεώργιος 22620 89005 22620 81233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ: 22213 53610 FAX: 22210 36064

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Κατσαλίφης Μιχαήλ 22213 53795
Τεχνικό Τμήμα Σοφιάνωφ Γεώργιος 22213 53693 22210 36071
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Σάρλη Παναγιώτα 22213 53601 22210 36061
Τμήμα ΚΤΕΟ
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Κονιδάρη Χρυσούλα 22213 53604
Τμήμα Μεταφορών – Επικοινωνιών Αλιβερίου Λίζος Παναγιώτης 22233 51202 22230 22257
Τμήμα Μεταφορών – Επικοινωνιών Ιστιαίας Σταματίου Κων/νος  22263 51400-01 22260 55351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΤΗΛ: 2237352525 FAX: 2237352521

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Τσάκνης Ιωάννης 2237352525  2237352521
Τεχνικό Τμήμα 2237352522
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης 2237352526
Τμήμα ΚΤΕΟ Τσάκνης Ιωάννης 2237352501 2237352520
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Τσιγαρίδα Αλεξάνδρα 2237352523 2237352521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:22313 53432 FAX:22313 53422

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας  Ντερέκας Βασίλειος  2231353423  2231353422
Τεχνικό Τμήμα  Μάρκου Ιωάννης 2231353410  2231353422
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης  Μπαρμπούνης Αθανάσιος  2231353437  2231353422
Τμήμα ΚΤΕΟ
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Κωνσταντοπούλου Ιωάννα  2231353419  2231353422
 Τμήμα Μεταφορών Αταλάντης Αγγελούση Αικατερίνη  22313-80214  2233089249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αγλαΐα  Μέγκου
ΤΗΛ: 22653-52316 FAX: 22653-52320

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας  – 22653-52316  –
Τεχνικό Τμήμα Παναγιώτης Τσιάλης 22653-52311 22653-52320
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Λουκάς Καραδήμος 22653-52316 22653-52320
Τμήμα ΚΤΕΟ Ιουλιανα Καλυβιώτη 22653-52700 22653-52716
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Γιάννης Δούκας 22653-52309 22653-52320