Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για μηχανολογικό εκσυγχρονισμό / επέκταση της βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», που λειτουργεί στο 61ο χιλ. Αθηνών – Λαμίας στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ ΕΛΒΑΛ ΑΕ- ΤΑΝΑΓΡΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με Κ.Α. «1002405 NOTIA EYBOIA» στην θέση ‘’ΜΠΕΜΠΕΝΗ – ΑΗΔΟΝΙ – ΑΣΠΡΗ ΡΑΧΗ’’ Τ.Κ. Κομίτου του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- VODAFONE 1002405 ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με Κ.Α. «1000806 ΓΑΛΑΞΙΔΙ» στην θέση ‘’ΞΗΡΟΛΗΜΝΗ’’ Τ.Κ. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- VODAFONE 1000806 ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΦΩΚΙΔΑ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 74.500 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ε.Ε ΄΄, με ενοικιαστή την Κα Βασιλική Κόλλια, στη θέση ΄΄ Ρουθούνια ΄΄, Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΙ- ΤΑΝΑΓΡΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 ΜW της εταιρείας ΄΄ VIOTIA AIOLOS A.E ΄΄. δραστηριότητας στη θέση ‘’ Κορομπίλι ’’ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΄΄VIOTIA AIOLOS΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεμεύσεις(Π.Δ.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, της εταιρείας «Σοφία Νίκα και Σια-Αιολική Ζαράκων ΟΕ»

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ-ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΩΝ ΟΕ

Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων βιομηχανίας παραγωγής χαλκοσωλήνων και σωλήνων αλουμινίου της «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», στο 62ο χλμ. ΕΟ Αθηνών – Λαμίας, στη Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.- ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ- 2017- ΒΟΙΩΤΙΑ