Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,3 MW της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.”, στη θέση “Πυργάρι – Ντάρδιζα” του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΕ_ΕΥΒΟΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών όρων (ΜΠΕ) του έργου : “Συμπληρωματικές εργασίες και έργα αποκατάστασης υδρολογικής λεκάνης 23.27.07.01 χειμάρρου Νηλέα περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης”

ΜΠΕ – ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «242 2905 ΔΙΡΦΥ ΕΥΒΟΙΑΣ»

ΜΠΕ -RURAL CONNECT K.A. «242 2905 ΔΙΡΦΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «242 3145 ΑΡΤΟΤΙΝΑ »

ΜΠΕ – RURAL CONNECT K.A.

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) «ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ», ισχύος 0,2 MW, το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί στη Δ.Ε. Προυσού, του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας

ΜΠΕ- ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ_ΔΗΜ

Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανίας παραγωγής χρωμάτων της “ΒΕΧΡΩ ΑΕ”, στην Τ.Κ. Πέτρας Δήμου Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΒΕΧΡΩ ΑΕ – Δ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων βιομηχανίας παραγωγής χαλκοσωλήνων και σωλήνων αλουμινίου της «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», στο 62ο χλμ. ΕΟ Αθηνών – Λαμίας, στη Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε