Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,9 MW της εταιρείας «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στη θέση ΄΄ΠΟΛΥΡΕΜΑ- ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ΄΄ Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ – ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.- ΚΑΡΥΣΤΟΣ – ΕΥΒΟΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων της ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΩΦΑΚΗ Α.Ε. στη θέση «ΠΟΡΤΑ» ΤΚ Θίσβης ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΜΠΕ – ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΩΦΑΚΗ ΑΕ- ΘΗΒΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Τροποποίηση της υπ.αριθμ.1317/03-08-2015 Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. Αιολικού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,6 ΜW της εταιρείας «ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.»που αφορά τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Πάρκου ισχύος 3,4MW(ΑΕΠΟ:1333/1-4-2014) στη θέση ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΑ, Δήμου Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας

Τροποποίηση της υπ.αριθμ.1317/03-08-2015 Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. Αιολικού Πάρκου

Φάκελος Ανανέωσης από την «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», της υπ’ αριθμ. οικ. ΔΠΣ 142616/845/27.02.2006 ΚΥΑ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), λατομείου βιομηχανικών ορυκτών (σχιστολίθου) έκτασης 254.238 τ.μ. στη θέση «ΚΑΜΑΡΙΖΑ» Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN- ΤΑΝΑΓΡΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης της ΥΑ 177254/12.12.2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) : α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός αστικών στερεών αποβλήτων), και β) υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα, καθώς και μονάδα παραγωγής α΄ υλών ζωοτροφών, στη θέση Μνήμα Κατή Ριτσώνας της ΔΕ Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων στο Νομό Εύβοιας», της εταιρείας ECO TERRA ABEE

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ECO TERRA ABEE- ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΥΒΟΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 18,00 MW της εταιρείας «PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ» στις θέσεις << Κεφαλάρια - Επάνω Κοτρώνι – Παλάτια >> ΔΕ Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδας, στο Ν. Φωκίδας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.- ΦΩΚΙΔΑ 2016

Φάκελος Μελέτης Ανανέωσης-Τροποποίησης μετά της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) καθώς και επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) από την «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» στις θέσεις ‘’Βραϊλα΄΄ Δ.Δ. Καλοσκοπής Δήμου Γραβιάς και ‘’Καψίτσα΄΄ Δ.Δ. Προσηλίου Δήμου Δελφών, Νομού Φωκίδας»

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΛΜΙΝ Α.Ε._ΘΕΣΗ ΒΡΑΪΛΑ & ΚΑΨΙΤΣΑ – Δ ΔΕΛΦΩΝ- ΦΩΚΙΔΑ