Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, στη Λαμία

6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2017

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου « Παραθεριστικός οικισμός με την επωνυμία ΄΄ Μικρός Αετός ΄΄ στη θέση ΄΄ Παναγία – Καρύδι΄΄ της Τ.Κ. Αετού της Δ.Ε. Καρύστου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ιδιοκτησίας Ομάδας Φαρμακοποιών Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ -΄΄ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΑΕΤΟΣ΄΄΄- ΕΥΒΟΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου σταθμού βάσης ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ με Κ.Α. ΄΄ 0150054 ΚΟΝΤΟΚΕΔΡΟ ΄΄ του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, Π.Ε. Φθιώτιδας

ΜΠΕ – ΚΕΡΑΙΑ -ΟΤΕ ΄΄΄Κ.Α

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στη θέση « Λυκοπεράσματα » κόλπου Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, της εταιρείας « ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.»

ΜΠΕ – ΤΣΕΛΕΠΗΣ -ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΑΡΜΕΣ

Φάκελος Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ( Μ.ΥΗ.Ε.) συνολικής ισχύος 1,725 ΜW της εταιρείας « ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε» στις θέσεις ΄΄Ρέμα Τριανταφυλλιάς ΄΄ ( ισχύς 0,975 ΜW) και ΄΄ Ρέμα Κρύας Βρύσης ΄΄ ( ισχύς 0,750 ΜW) της Τ.Κ. Πύργου Δ.Ε. Υπάτης στο Δήμο Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ – ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης 10 στρεμμάτων, στη θέση «Τούρκος», Δ.Ε. Δεσφίνας Νομού Φωκίδας, που προέρχεται από διάσπαση και μετεγκατάσταση από υφιστάμενη μονάδα της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», στη θέση ΄΄ Ακρωτήριο Τράχηλος΄΄, Δ.Ε. Δεσφίνας Νομού Φωκίδας.

ΜΠΕ- ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε

Φάκελος Ανανέωσης της αρ. 1807/11-5-01 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) όπως ανανεώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,4 MW της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση ΄΄Σκοπιές – Γαθούμενο – Βραχάκι΄΄ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ν. Εύβοιας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ- ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ ΑΒΕΕ_ΕΥΒΟΙΑ 2017