Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία εργοστασίου παραγωγής, Φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων & φαρμακευτικών ιατροτεχνολoγικών καλλυντικών παρασκευασμάτων της εταιρείας «MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES » ( πρώην SJA PHARM) του Δ. Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES ΒΟΙΩΤΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 44 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ Ραχούλα – Πασχαλιές ΄΄ του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 2017

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της «ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε.» που βρίσκεται στην περιοχή ΄΄Βάργιανη΄΄, Ν.Φωκίδας

ΜΠΕ- ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε.- Δ. ΔΕΛΦΩΝ – ΦΩΚΙΔΑ

Φάκελος Ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων των τμημάτων Μεταμόρφωση – Υλίκη, Υλίκη – Κάστρο – Τραγάνα και Αρκίτσα – Αγ. Κωνσταντίνος του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.

ΦΑΚΕΛ- ΑΥΤ. ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΛΠ.

Φάκελος Ανανέωσης και Τροποποίησης της με αριθ. ΚΥΑ οικ. 105572/07.07.2006 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ΄΄ Οικιστική αξιοποίηση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπάλληλων ΕΤΜΟΑ – ΥΠΕΧΩΔΕ στη θέση ΄΄ Κρωτήρι ΄΄ Δ.Δ. Αετού Καρύστου Ν. Ευβοίας ΄΄.

ΑΕΠΟ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤ. ΥΠΑΛ. ΕΤΜΟΑ – ΥΠΕΧΩΔΕ

Φάκελος Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ από την «ΕΛΜΙΝ ΑΕ» για την ανανέωση της με αρ. πρωτ. ΔΠΣ οικ. 164818/2323/31-8-10) Υ.Α. ΕΠΟ, του αδειοδοτημένου έργου : «Υπόγεια εκμετάλλευση κοιτασμάτων βωξίτη στη θέση ‘’ΝΕΡΑ 8 – ΝΕΡΑ 9 – ΝΕΡΑ 11’’», στις Τ. Κ. Αποστολιάς, Καστελλίων και Οινοχωρίου, Δ.Ε. Γραβιάς του Δ. Δελφών Ν. Φωκίδας

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΛΜΙΝ Α.Ε._ΘΕΣΗ ΝΕΡΑ 8-ΝΕΡΑ 9-ΝΕΡΑ 11 – Δ ΔΕΛΦΩΝ- ΦΩΚΙΔΑ

Φάκελος Μελέτης Περιβάλλοντος μετά της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) από την «ΕΛΜΙΝ ΑΕ» για την ανανέωση της με αρ. πρωτ. ΔΠΣ οικ. 154657/5489/20-12-2006) ΑΕΠΟ

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΛΜΙΝ Α.Ε._ΘΕΣΗ ΣΚΑΣΜΑΔΑ – Δ ΔΕΛΦΩΝ- ΦΩΚΙΔΑ