Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 18,00 MW της εταιρείας «PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ» στις θέσεις << Κεφαλάρια - Επάνω Κοτρώνι – Παλάτια >> ΔΕ Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδας, στο Ν. Φωκίδας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.- ΦΩΚΙΔΑ 2016

Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Τρίτη 23 Μαίου 2017

4Η – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

Φάκελος Μελέτης Ανανέωσης-Τροποποίησης μετά της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) καθώς και επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) από την «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» στις θέσεις ‘’Βραϊλα΄΄ Δ.Δ. Καλοσκοπής Δήμου Γραβιάς και ‘’Καψίτσα΄΄ Δ.Δ. Προσηλίου Δήμου Δελφών, Νομού Φωκίδας»

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΛΜΙΝ Α.Ε._ΘΕΣΗ ΒΡΑΪΛΑ & ΚΑΨΙΤΣΑ – Δ ΔΕΛΦΩΝ- ΦΩΚΙΔΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 300,112 στρ. σε λατομική περιοχή στη θέση ΄΄ Σκουπιδότοπος ΄΄ Δ. Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας, από την ΄΄ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε ΄΄,

ΜΠΕ – ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΛΑΡΣΙΝΟΣ

Φάκελος Ανανέωσης της αρ.5148/18-9-2006 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) όπως τροποποιήθηκε του έργου « Οδός Αφράτι – Πισσώνας » στο Ν. Εύβοιας.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΕΠΟ – ΑΦΡΑΤΙ – ΠΙΣΣΩΝΑ -ΕΥΒΟΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης της υπ. αρ. 1696/68592/13-05-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τροποποίηση [εκσυγχρονισμό της πλωτής μονάδας με αντικατάσταση των κλωβών] της ενιαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Ανεμόμυλος», Τ.Κ. Λιχάδας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Νομού Ευβοίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε._Δ. Ιστιαίας – Αιδηψού_ ΕΥΒΟΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,6 MW της εταιρείας « ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ A.E » στη θέση ‘’ΣΠΑΡΤΑ – ΚΑΚΟΡΕΜΑ’’ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΄΄ ΣΠΑΡΤΑ ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ