Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,9 MW της εταιρείας «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στη θέση ΄΄ΠΟΛΥΡΕΜΑ- ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ΄΄ Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ – ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.- ΚΑΡΥΣΤΟΣ – ΕΥΒΟΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων της ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΩΦΑΚΗ Α.Ε. στη θέση «ΠΟΡΤΑ» ΤΚ Θίσβης ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΜΠΕ – ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΩΦΑΚΗ ΑΕ- ΘΗΒΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ

3ο και 4ο Πρακτικά συνεδριάσεων του 2017, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τροποποίηση της υπ.αριθμ.1317/03-08-2015 Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. Αιολικού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,6 ΜW της εταιρείας «ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.»που αφορά τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Πάρκου ισχύος 3,4MW(ΑΕΠΟ:1333/1-4-2014) στη θέση ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΑ, Δήμου Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας

Τροποποίηση της υπ.αριθμ.1317/03-08-2015 Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. Αιολικού Πάρκου

Φάκελος Ανανέωσης από την «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», της υπ’ αριθμ. οικ. ΔΠΣ 142616/845/27.02.2006 ΚΥΑ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), λατομείου βιομηχανικών ορυκτών (σχιστολίθου) έκτασης 254.238 τ.μ. στη θέση «ΚΑΜΑΡΙΖΑ» Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN- ΤΑΝΑΓΡΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης της ΥΑ 177254/12.12.2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) : α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός αστικών στερεών αποβλήτων), και β) υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα, καθώς και μονάδα παραγωγής α΄ υλών ζωοτροφών, στη θέση Μνήμα Κατή Ριτσώνας της ΔΕ Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων στο Νομό Εύβοιας», της εταιρείας ECO TERRA ABEE

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ECO TERRA ABEE- ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΥΒΟΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 18,00 MW της εταιρείας «PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ» στις θέσεις << Κεφαλάρια - Επάνω Κοτρώνι – Παλάτια >> ΔΕ Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδας, στο Ν. Φωκίδας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.- ΦΩΚΙΔΑ 2016