Αριθμός Πρακτικού 43, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Νοεμβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 43, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Νοεμβρίου 2017

Αριθμός Πρακτικού 40-Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό απόφασης του 36ου θέματος-της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 36ου ΘΕΜΑΤΟΣ)

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 43ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 43ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθμός Πρακτικού 42, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 13ης Νοεμβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 42, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 13ης Νοεμβρίου 2017

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 42ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Αριθμός Πρακτικού 41, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 6ης Νοεμβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 41, Πρακτικά συνεδρίασης -αποφάσεις της 6ης Νοεμβρίου 2017

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 41ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. – Copy