Πρόσκληση στην 44η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44 27-11-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμός Πρακτικού 43, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Νοεμβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 43, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Νοεμβρίου 2017

Αριθμός Πρακτικού 40-Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό απόφασης του 36ου θέματος-της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 36ου ΘΕΜΑΤΟΣ)

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 43ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 43ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσκληση στην 43η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43 (20-11-2017 )

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμός Πρακτικού 42, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 13ης Νοεμβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 42, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 13ης Νοεμβρίου 2017

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 42ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.