Π.Ε.Βοιωτίας: Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας μονάδας PFIC LTD

Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας μονάδας PFIC LTD

Π.E.Βοιωτίας: Έκθεση επιθεώρησης λειτουργίας STAHOSIS Μ.Ε.Π.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ STAHOSIS Μ.Ε.Π.Ε.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας

 

Ανακοίνωση Πρόσληψης  προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΠΕ Ευβοίας: Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης της βιομηχανίας παραγωγής έτοιμων φαγητών, με δ.τ. «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ Α.Ε.»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Πρόσκληση στις εξετάσεις Πρακτικού και Θεωρητικού Μέρους Ηλεκτρολόγων, την Τρίτη 27 Ιουνίου και Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 στη Λαμία

Πρόσκληση στις εξετάσεις Πρακτικού και Θεωρητικού Μέρους Ηλεκτρολόγων

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Πρόσκληση για θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 09-06-2017 για εξεταση 23-06-2017 _