Π.Ε.Βοιωτίας: Υπεύθυνη Δήλωση -Ελληνική Χαρτοβιομηχανία Γλάρος ΑΒΕΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ

Ανακοίνωση για τους μελισσοκόμους που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνει τα ακόλουθα που αφορούν τους μελισσοκόμους που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 1. 1. Όλοι οι μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίωνπρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης  στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων  το αργότερο μέχρι την 20/01/2018.

Η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης είναι υποχρεωτική για όλους τους μελισσοκόμους ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στα επιδοτούμενα μελισσοκομικά προγράμματα. Εξαιρούνται οι μελισσοκόμοι οι οποίοι διαθέτουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο από 1/9/2017 μέχρι 31/12/2017.

 1. 2. Έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων» και 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας  για το έτος 2018.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας (Πήλικα 28 – Τ.Κ. 34100 – Χαλκίδα) το αργότερο μέχρι την 20/01/2018.

Απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στα προγράμματα, είναι η αίτηση -δήλωση κυψελών διαχείμασης

Δράση 3.1:  Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών)

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 δηλωμένων μελισσοσμηνών

Δικαιολογητικά

 • Φωτ/φο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
 • Φωτ/φο αίτησης δήλωσης διαχείμασης.
 • Φωτ/φο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

Τα παραστατικά αγοράς κυψελών γίνονται δεκτά με ημερομηνία έκδοσης από 1/8/2017 έως 20/05/2018.

Δράση 3.2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας (Δαπάνη μετακίνησης)

Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων ΟΓΑ, οι οποίοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον 110 δηλωμένων παραγωγικών μελισσοσμηνών και με ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ.

 

Δικαιολογητικά:

 • Φωτ/φο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
 • Φωτ/φο δήλωσης κυψελών διαχείμασης
 • Φωτ/φο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Φωτ/φο άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου
 • Φωτ/φο της πιο πρόσφατης πράξης διοικητικού  προσδιορισμού φόρου
 • Φωτ/φο της πρώτης σελίδας  και της θεώρησης  θεώρησης βιβλιαρίου ΟΓΑ(συνταξιούχοι ΟΓΑ)

Οι μετακινήσεις είναι επιλέξιμες και ενισχύονται όταν πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και την 30η Ιουνίου 2018 .

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις  Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ή στο Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας – Διεύθυνση : Πήλικα 28 – Τ.Κ. 34100 – Χαλκίδα. Τηλέφωνα: 22210-20507, 6937041616, 6936638493  & e-mail : meli37@otenet.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ_21_11_17

 

 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του Ν.4369/2016 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του Ν.4369/2016

ΠΕ Ευβοίας: Επιβολή προστίμου της απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ Β΄/2983/2017) Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. από τη Δ/νση Ανάπτυξης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

ΠΕ Ευβοίας: Επιβολή προστίμου της απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ Β΄/2983/2017) Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. από τη Δ/νση Ανάπτυξης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

ΠΕ Ευβοίας: Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ Α΄173) και της υπ΄αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης (ΦΕΚ 2983/Β΄30-08-2017) από τη Δ/νση Ανάπτυξης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

ΠΕ Ευβοίας: Επιβολή προστίμου από την Δ/νση Ανάπτυξης σε εφαρμογή του Ν. 4446/2016 και της υπ΄αριθμ 45231/20-04-2017 ΚΥΑ(ΦΕΚ1445/Β΄/27-04-2017)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.