Δελτίο Τύπου της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο Τύπου 2ης τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ισότητας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Δεκεμβρίου 2016, Aριθμός Πρακτικού 1, της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Πρόσκληση στην 1η (τακτική) συνεδρίαση των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση για την ΠΕΠΙΣ 28-7-2017

Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης λειτουργίας ιδιοκτησίας Δημήτριος Ανδριανός

6497 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 2017

Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με Κ.Α. «1002405 NOTIA EYBOIA» στην θέση ‘’ΜΠΕΜΠΕΝΗ – ΑΗΔΟΝΙ – ΑΣΠΡΗ ΡΑΧΗ’’ Τ.Κ. Κομίτου του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- VODAFONE 1002405 ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ

Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016

Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1

Π.Ε.Βοιωτίας:Εκθέσεις αυτοψίας

ΝΕΑ ΓΗ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

3341 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ _13 07 2017